บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 61 วันที่ 11 ตุลาคม 2560

    วันนี้พวกเราได้ทำโครงการและแก้ไขงานกลุ่มทำงานอยู่ภายในศูนย์ทั้งวันค่ะ


       (เริ่มงานได้)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)