การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

เสนอโครงการให้กับชาวบ้าน เวทีประชาคม

เสนอโครงการให้กับชาวบ้าน


เสนอโครงการให้กับชาวบ้าน

จัดเวทีประชาคมชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)