บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 58 วันที่ 6 ตุลาคม 2560

     วันนี้ในช่วงเช้าได้ไปทำบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาและในช่วงบ่ายได้มานั่งทำงานเขียนร่างโครงการไว้เพื่อที่จะทำการจัดเวทีประชาคมในวันที่ 10 ตุลาคมค่ะ


      (ทำบุญในวันออกพรรษา)


     (ชาวบ้านเตรียมของทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)