การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 9 ตุลาคม 2560


เตรียมแปลง ปลูกข้าวโพดดำ

เตรียมแปลงปลูกข้าวโพด

ปลูกข้าวโพดดำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)