การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุม

6 ต.ค 60 นั้งทำงานในสำนักปลัด ลงรับเอกสาร ช่วยทำงานภายใน อบต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)