การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุม

4 ต.ค 60 คัดแยกเอกสารจัดเรียงวันที แยกเอกสารที่เซ็นแล้วออก ถ่ายเอกสารภายใน อบต นั้งทำงานในสำนักปลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)