ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (28-29กันยายน 2560)

วันนี้เวลา 23.00 เราเตรียมตัวออกเดินทางไปกราบพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะ ออกเดินทางเวลา 02.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน ถึงที่พระบรมมหาราชวังเวลา 03.00 น.ค่ะ แล้วเราก็ต่อแถวรอค่ะ 

ได้เข้ากราบพระบรมศพของในหลวง ร.9 เวลา 08.00 น. ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)