ทบทวนกระบวนงานลูกเสือเพื่อให้ Just-in-Time

ทบทวนกระบวนงานลูกเสือเพื่อให้ Just-in-Time

       จากการที่มีเสียงสะท้อนจากลูกค้าว่าได้รับวุฒิบัตรลูกเสือล่าช้าแจ้งมาเนืองๆ ต่อเรื่องนี้ ค่ำวันนี้ได้หารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการออกวุฒิบัติลูกเสือให้มารายงานความก้าวหน้า พบว่าวุฒิบัติลูกเสือที่คงค้างอยู่เกือบหมื่นคน ซึ่งดูแล้วหากใช้คนเจ้าหน้าที่ สลช.พิมพ์เองไปเรื่อยๆจะเกิดความล่าช้าเกินไป จึงให้วิเคราะห์การใช้กำลังคนเพื่อการนี้ เจ้าหน้าที่1 คน พิมพ์ได้ 300 แผ่นต่อวัน ดังนั้นจึงให้จ้างคนภายนอกพิมพ์ ให้ทันเวลาอย่างช้า 25 ตุลาคม ต้องเสร็จ เสนอให้เลขาธิการลงนามได้ บริหารให้เสร็จทันเวลา (Just-in-Time)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)