ครั้งที่ 48

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

         วันนี้เราได้ลงชุมชนเพื่อไปหาคณะกรรมการคือคุณปนัดดาและให้คุณปนัดดาได้พาไปหาชาวบ้าน ได้ไปสอบถามความพอใจของชาวบ้าน ต่อมาช่วงบ่ายฝนตกกลับศูนย์ไม่ได้เลยค่ะ พวกเราเปรียกมาก เปรียกแค่ไหนก็ต้องทนนะจ่ะ

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)