ครั้งที่ 47

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

         วันนี้พี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มได้มาพูดคุยและให้คำปรึกษากับโครงการที่พวกเราจะทำและมีความพร้อมสำหรับการทำโครงการในครั้งนี้มาก แต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันจนกว่าจะผ่านไป

          และยังมีคุณณัฐวุฒิ หัวหน้ากองทุนชุมชนสวนตะไคร้มาให้คำปรึกษาอีกด้วย ว่าโครงการนี้มีอะไรที่หน้าเปลี่ยนแปลงบ้าง จุดไหนเป็นจุดเสี่ยงของชุมชน และมีตรงไหนที่หน้าปรับปรุงแก้ไขและจะช่วยให้คำปรึกษากับพวกเราดำเนินโครงการให้สำเร็จ ต่อไปได้ลงชุมชนไปขอคำปรึกษากับคุณปนัดดา(อสม.)ที่ทำงานอยู่ในชุมชนอีกด้วย

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)