การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุม

3 ต.ค 60 ทำเอกสารภายใน อบต ถ่ายเอกสาร ทำงานในห้องสำนักคลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)