บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่52 วันที่28 กันยายน 2560

  วันนี้พวกเราได้ช่วยกันดูแลแปลงผักของเรา ถอนหญ้า รดน้ำต้นไม้ และซ่อมแซมมุ้งที่ล้มมานิดหน่อยแล้วก็มาช่วยกันนั่งแก้ไขโครงการอยู่ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทั้งวันค่ะ

      (ถอนหญ้า ในแปลงผักปลอดสาร)


     (ซ่อมแซมมุ้งให้หนาแน่นกว่าเดิม)


      (ช่วยกัน หยิบจับคนละไม้คนละมือ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)