ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (27 กันยายน 2560)

วันนี้เรามาขอรายชื่อเพื่อเบิกงบประมาณการทำศาลารอรถโดยสาร หน้าหมู่บ้านหนองยายกะตาค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)