ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (26กันยายน 2560)

วันนี้เราไปสัมนาระหว่างฝึกที่มหาวิทยาลัยค่ะ เอาโครงการที่เราทดลองและจัดทำขึ้นไปเสนอแก่อาจารย์ ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)