ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (23 กันยายน 2560)

วันนี้เราไปมอบเข็มกลัด เลข 9 แก่ผู้ใหญ่สุชาติ จุนีนารถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ในงานวันคล้ายวันเกิดของภรรยาของผู้ใหญ่ค่ะ และร่วมรับประท่นอาหารกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)