นิสิตยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0


นิสิตจิตอาสา

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ในท่ามกลางสังคมไทยตอนนี้ คงต้องพูดถึงเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กันในทุกเวที วันนี้ผู้เขียนมีโอกาสได้มานั่งเขียนบทสรุปชื่นชมน้องๆ เยาวชนที่มาช่วยงาน ช่วยอุดมการณ์ของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนเคยวาดภาพฝันสิ่งที่อยากจะทำตามอุดมการณ์ของผู้เขียนที่เคยตั้งปณิธานกับท่านอาจารย์ รศ.ดร.นารีรัตน์  รักวิจิตกุล เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ว่าอยากจะทำอะไร คำตอบในตอนนั้นก็มุ่งเป้าแต่ว่าอยากจะช่วยสังคมเป็นผู้ค่อยนำทางที่ถูกต้อง อยากพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน เพราะผู้เขียนเคยเป็นพี่เลี้ยงค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม มาก่อนเลยเห็นพระอาจารย์ ตอนนี้ได้อบรมกับท่านพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต(อารี ปัณฺฑิโต) วัดป่าหนองโมงบูรพาราม ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด และท่านยังเป็นพระวิทยากร เป็นที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย จนสุดท้ายมาทราบภายหลังว่าตัวเองอยากเป็น อนุศาสนาจารย์ ด้านการศึกษา คำว่า อนุ แปลว่า เล็กๆ ศาสนา แปลว่าที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ จารย์ มาจากคำว่าอาจารย์ คือผู้พร่ำสอน โดยรวมๆ แล้ว คำว่าอนุศาสนาจารย์ หมายถึง ผู้ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่บรรดาเยาวชน นั้นเอง

หลังจากที่ผู้เขียนได้ตั้งปณิธานไว้ ก็ได้มีโอกาสมาพัฒนาเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรมนี้ จริงๆ โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ได้สมดังปณิธานของตนที่ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วด้วย ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดที่ได้ทำงานที่ตนรัก และศรัทธา ทั้งๆที่ตนเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นจริงดังความฝันแล้ว เป็นเรื่องบังเอิญหรือป่าวไม่แน่ใจ ที่ได้ ดูแลรับผิดชอบ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนประทับใจมาก 

วันนี้เนื้อหาจริงๆคืออยากจะชื่นชมนิสิตที่มาช่วยงานโครงการต่างๆที่ผู้เขียนได้มีโอกาสรับผิดชอบ ได้ช่วยส่งเสริมเยาวชนได้รวมกลุ่มกันทำความดี และผลความสำเร็จของการทำงานก็คือ เยาวชนเหล่านี้ ได้รับรางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น มีรายชื่อ ดังนี้

คนแรก

น้อง โจ นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ เรียนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขา รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานที่สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรี


น้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ มีความกตัญญูกตเวที เป็นนักเรียนทุนสมเด็จพระโอรสาฯ เป็นอดีตประธานชมรมพุทธศาสน์ มมส และเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

คนที่สอง

น้องเจเจ นายเจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เจเจ เป็นผู้มีความเพียรอดทน มีความเป็นครูในตัวสูง มีความรับผิดชอบสูง เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ เป็นคณะกรรมการสภานิสิต มมส และเป็นนิสิตทุนภูมิพล ปี 2559

คนที่สาม

น้องท็อป นายมนตรี ประริตะวา คณะศึกศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เป็นนิสิตโครงการเด็กดีมีที่เรียน

น้องท็อป เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่ดี มุ่งมานะพากเพียร เรียนเก่ง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของโครงการและมหาวิทยาลัยและเป็นประธานชมรมต้นกล้าพันธุ์ดี ปี 59

คนที่สี่ 

น้องป๋อง นางสาวสุชาวดี สูงนอก (ป๋อง) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3

น้องป๋อง เป็นผู้มีความคิดอย่างเป็นระบบ ทำงานได้อย่างรอบครอบ มองกว้างไกล บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และเป็นรองประธานชมรม สามารถให้ทุกคนในชมรมให้ความร่วมมือ เป็นนักปกครองที่ยอดเยี่ยม

ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอให้น้องๆทั้งสี่คนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "นิสิตจิตอาสาดีเด่น" ได้ตั้งใจความดีและเป็นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จด้วยครับ


หมายเลขบันทึก: 638102เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2017 16:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม 2017 09:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี