ครั้งที่ 44

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

         วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มานำเสนองานและโครงการที่จะทำ กลุ่มพวกเราได้ลงพื้นที่ที่จะศึกษาโครงการคือชุมชนบ้านสวนตะไคร้  และได้รู้ว่าโครงการที่จะทำนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ความถูกต้องของโครงการที่จะทำนั้นถูกหรือผิดมากน้อยเพียงใด และเราจะนำโครงการที่เราทำมาต่อยอดในการพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ และได้มีรุ่นน้องได้มานั่งฟังผลงานที่พวกเรานำเสนอ

                                                         ภาพถ่ายโดย อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ


                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                             ภาพถ่ายโดยเพื่อนๆที่มานำเสนองาน


                                                         ภาพถ่ายโดย อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)