ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากบริษัท campfire ที่ใช้สื่อเน็ตผสมผสานมาทำ PR ที่ได้ผลอย่างรุนแรงอามรณ์ viral campaign  มีการแปะปรัชญาการออกแบบของ campfire และแนะนำเครื่องมือจำเป็นในการทำ net campaign

โหลด lecture ที่นี่