๒๓๙. ศึกษาศาสตร์พระราชา..จากบทเรียน..งาดำ..

คิดการใหญ่เริ่มให้เล็ก..เพื่อเด็กน้อย การรอคอยต้องอดทน..ผลสดใส...

เริ่มโครงการบ้านเล็ก...ในป่าใหญ่

ค่อยค่อยคิดก้าวไป...ใจมุ่งมั่น

กิจกรรมทำจริง...ทุกสิ่งอัน

เพื่อสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้

คิดให้ครบวงจรในตอนแรก

แล้วจัดแยกงานง่ายให้งามหรู

ทำต่อเนื่อง..ยั่งยืน.ก็ชื่นชู

ใครมาดูรู้แจ้งประจักษ์ใจ

คิดการใหญ่เริ่มให้เล็ก..เพื่อเด็กน้อย

การรอคอยต้องอดทน..ผลสดใส

งานทุกอย่างฝึกตน..หนทางไกล

สมุนไพร..อีกเรื่องราวที่ก้าวเดิน..

มองแปลงนา..งาดำ..ก็ทำแล้ว..

เป็นทิวแถวมากล้น..คนสรรเสริญ

เพราะว่าง่าย..งดงาม..และเพลิดเพลิน

ไม่ยากเกิน..ถ้าเกิดก่อ..ที่พอเพียง

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้นที่เห็นคืองาดำใช่ไหมครับ

เพิ่งเคยรู้จัก..

ชื่นชมการเดินตามศาสตร์พระราชาครับ