การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่37

วันที่ 22 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันนั่งทำเอกสารและเขียนเอกสารต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)