การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่34

วันที่ 19 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันมีการทำการรับเอกสารแลเรียงเอกสารยืนยันการมีชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)