​แนวโน้มทิศทางการวิจัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

แนวโน้มทิศทางการวิจัยของประเทศไทย

ผมได้รับอีเมล์จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

ในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ของ Clarivate Analytics, USA (formerly Thomson Reuter Intellectual Property) [https://clarivate.com/products/web-of-science/]  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อดูแนวโน้มทิศทางการวิจัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2017 (ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560) ปรากฏผลที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

Measuring Item

Thailand

Malaysia

Singapore

No. of Publications

Total 50,670:

2012(7,741),2013(7,937), 2014(8,269), 2015(9,011), 2016(10,587),2017*(7,125)

Total 74,696:

2012(9,641),2013(10,652),

2014(12,226),2015(15,817),

2016(16,502),2017*(9,858)

Total 87,648:

2012(13,158),2013(14,043),

2014(14,950),2015(16,458),

2016(17,381),2017*(11,658)

 Major Organizations With Publications

MU (10,834), CU (9,401), CMU (5,226), KKU (4,331), KMUTT (3,852)

UM (19,123), UPM (10,611),   USM (10,222), UTM (9,298), UKM (9,013)

NUS (41,967), NTU NIE (26,805), NTU (26,799), ASTAR (10,114), Singapore General Hospital (3,680)

Most Published Categories

1 Infectious Diseases (2,677), 2 Multidisciplinary Sciences, 3 Pharmacology Pharmacy (2,044), 4 Materials Science Multidisciplinary (2,029), 5 Public Environmental Occupational Health (1,936),

1Materials Science Multidisciplinary (4,965), 2 Multidisciplinary Sciences (3,993), 3 Engineering Multidisciplinary (3,861), 4 Engineering Electrical Electronic (3,562), 5 Energy Fuels (3,235)

1 Materials Science Multidisciplinary (8,045), 2 Engineering Electrical Electronic (6,553), 3 Physics Applied (6,304), 4 Chemistry Multidisciplinary (6,104), 5 Chemistry Physical (5,059)

Most Contributed Journals

1 PLOS ONE (805), 2 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health (483), 3 Chiang Mai Journal of Science (471),  4 Thai Journal of Veterinary Medicine (389), 5 Asian Biomedicine (303)

1 Jurnal Teknologi (2,524), 2 PLOS ONE (1,125), 3 Sains Malaysiana (1,068), 4 Renewable Sustainable Energy Reviews (710), 5 RSC Advances (564)

1 PLOS ONE(1,281), 2 Scientific Reports (1,235), 3 RSC Advances (717), 4 Applied Physics Letters (693), 5 Singapore Medical Journal (658)

No. of Highly Cited Papers & Major Research Categories

422: Medicine General Internal (51), Mycology (41), Infectious Diseases (34), Physics Particle Fields (29), Astronomy Astrophysics (29), Multidisciplinary Sciences (28), Immunology (28), Oncology (26), Microbiology (26), Physics Nuclear (19)

668: Energy Fuels (206), Green Sustainable Science Technology (137), Engineering Chemical (66), Thermodynamics (57), Engineering Environmental (53), Environmental Sciences (45), Physics Particles Fields (44), Mechanics (44), Medicine General Internal (41), Astronomy Astrophysics (27),

1,862: Chemistry Multidisciplinary (535), Materials Science Multidisciplinary (420), Chemistry Physical (348), Nanoscience Nanotechnology (324), Physics Applied (272), Physics Condensed Matter (217), Multidisciplinary Sciences (170), Energy Fuels (154), Engineering Electrical Electronic (142), Engineering Chemical (95)

Major Collaborating Organizations Abroad with  Highly Cited Papers

University of California System (89), Chinese Academy of Sciences (73), Johns Hopkins University (68), Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (63), University System of Maryland (59), Imperial College London (59), Universite Paris Saclay Comue (56), University of London (55), National Taiwan University (55), Boston University (53)

University of California System (86), University of London (72), Chinese Academy of Sciences (71), State University of New York SUNY System (67), University of Melbourne (66), Ohio State University (66), Russian Academy of Sciences (64), University of Bologna (62), University of Illinois System (61), University of Belgrade (61)

Harvard University (149), University of California System (147), University of London (108), Chinese Academy of Sciences (100), Imperial College London (88), University of Oxford (85), National Institutes f Health NIH USA (72), VA Boston Healthcare System (69), Stanford University (69), University of Melbourne (66), MIT (66)

Notation for Organizations in Thailand, Malaysia and Singapore

CMU: Chiang Mai University, CU: Chulalongkorn University, KMUTT: King Mongkuts University of Technology, KKU: Khon Kaen University, MU: Mahidol University

UKM: Universiti Kebangsaan Malaysia, UM: Universiti Malaya, UPM: Universiti Putra Malaysia, UTM: Universiti Teknologi Malaysia, USM: Universiti Sains Malaysia

ASTAR: Agency for Science Technology Research, NTU: Nanyang Technological University, NTU NIE: Nanyang Technological University National Institute of Education Singapore, NUS: National University of Singapore,

*Up to 19 September 2017; No. of publications given in ( ); Categories listed: Web of Science Categories

 

            ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

            มงคล รายะนาคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

637617

เขียน

22 Sep 2017 @ 18:00
()

แก้ไข

22 Sep 2017 @ 19:57
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก