ครั้งที่ 39

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

          ช่วงเช้าได้ทำป้ายแขวนคอสมาชิกที่เป็นจิตอาสา เพื่อใช้ในงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อชุมชนในวันที่ 24 กันยายนนี้

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ต่อมาได้ช่วยกันจัดเตรียมงานสมัชชาเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรปลอดภัยที่ผ่านการตรวจแปลงแล้วของคนในจังหวัดนครปฐม

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)