31 สิงหาคม 2560 ปักเสาป้าย

เช้าวันนี้ เรานักศึกษาฝึกงาน ได้ขุดหลุมข้างบ่อน้ำเพื่อที่จะ ปักเสาปูนเพื่อที่จะทำป้ายเรื่อง ผักสสนครัวรั้วกินได้ของเรา และช่วงเวลาบ่าย เราได้ไปที่บ้าน ผอ.วิศรุต เขาเป็นคนที่มีพื้นที่ว่าง40ไร่ และจะใช้พื้นที่นั้นให้เป็นประโยชน์โดยเขาจะทำนาการ์ตูน เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะได้มีรายได้เข้ามาให้กับชุมชนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)