30 สิงหาคม 2560 ปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้

ในวันนี้ พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่6 เราได้ทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ โดยการกวาดใบไม้ตรงถนน ถางหญ้าริมๆขอบทาง และช่วงบ่าย เราได้ตัดแปะสติกเกอร์ลงบนป้ายแผ่นไม้ เป็นป้ายของศูนย์การเรียนรู้ของเราที่บ่งบอกถึง ผักสวนครัวรั้วกินได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)