การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 30

วันนี้ได้ทำการแก้ไขงานทุกอย่างที่ได้รับมอบให้ปรับปรุงแก้ไขจากการที่อาจารย์มาปฐมนิเทศครั้งที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)