การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่29

วันที่ 11 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันทำการกรอกข้อมูลให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การมีชีวิตอยู่ของหมู่4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)