ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่30

วันนี้ป้าทิพย์ได้พาดิฉันลงเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้สูงอายุหมู่ที่1กับคุณหมอจากอนามัยเจ็ดริ้วเป็นครั้งที่2 จำนวนทั้งหมด19ครัวเรือน การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ บางท่านลูกหลานไปทำงาน,ไปเรียนอยู่ที่อื่นเลยต้องอยู่คนเดียวตามลำพัง บางท่านลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้า บางท่านไม่มีลูกหลานเวลาเจ็บป่วยก็ให้คนข้างบ้านพาไปหาหมอ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงทำสวนของตนเองอยู่ โรคประจำตัวของผู้สูงอายุเหมือนเช่นเมื่อวานอันดับ1คือความดันโลหิตสูง อันดับ2โรคเบาหวาน และอันดับ3คือโรคไขมัน โรคอื่นๆก็จะมี ปวดเข่า ไทรอยด์ คันตามตัวเนื่องจากทำสวน และผิวลอกแห้งกร้าน ถึงผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัวแต่ส่วนใหญ่ท่านยังคงแข็งแรง ยังทำงาน เดิน และพายเรือไปไหนได้สบาย

ภาพลงเยี่ยมผู้สูงอายุ

ภาพลงเยี่ยมผู้สูงอายุ

ภาพลงเยี่ยมผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)