หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 30 วันที่ 7 กันยายน  2017

         วันนี้กลุ่มของผมลงพื้นที่ ลงเยี่ยมบ้านทั้งหมด 13 หลังคาเรือน กับสาธารณสุข โดยเอากลุ่มของไปทำการลงพื้นที่เพื่องหาข้อมูลมาทำงานในการสำรวจพื้นที่ครับ

 


ภาพระหว่างการลงพื้นที่ครับ


ภาพระหว่างการลงพื้นที่ครับ


ภาพระหว่างการลงพื้นที่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)