หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 1 กันยายน 2560
พวกเรานักศึกงานศึกษาวิชาชีพหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางจากที่พัก 07.30 - 08.30 น.และในเวลา 09.00 น. หัวหน้าหน่วยฝึกงาน คุณ ปิยะ กู่แบ่ง ได้พาพวกเรานักศึกษาฝึกงานไปดูผู้ประกอบการ การทำเส้นขนมจีน ได้เรียนรู้วิธีการทำ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำแป้งจนกระทั้งออกมาเป็นเส้นขนมจีนที่พวกเรารับประทานกันทุกวันนี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)