ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่27

ช่วงเช้าทำความสะอาด

ช่วงบ่ายมีเพื่อนจำนวน5คน เดินทางไปที่มหาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อนำงานไปนำเสนอต่ออาจาร์ยที่มหาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)