ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่26

วันนี้มีคณะพระธรรมทูตเดินทางมาจากโคราช เพื่อดูศึกษาดูงาน ณ ที่ศูนย์ของเรา และคณะพระท่านยังเมตตาช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับศูนย์ของเราเพราะศูนย์ของเราเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่ออีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ของคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงเที่ยงได้มีการช่วยกรอกดินใส่ถุงเพื่อปลูกดาวเรือง

ช่วงบ่ายเอาดินใส่ถุงกันต่อ

ช่วงเย็นหาหอยหาปลาในบ่อที่ศูนย์ฝึกมาทำกับข้าวกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)