ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่22

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตมาร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์โรงสีข้าวชุมชน  โดยมีการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับเรื่องข้าวและการนำเทคโนโลยีเข้ามมาใช้กับการเกษตร และในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมรับน้องของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อ และในช่วงเย็นได้มีจัดการบายศรีให้กับรุ่นน้อง กิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่นี้ทุกปีเป็นเนื่องจากโรงสีข้าวชุมชนเป็นความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยรังสิตให้ทุนประมาณ 50 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน 

แจกอาหารของว่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)