บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 33 วันที่6 กันยายน 2560

ในวันนี้ได้ร่วมกันทำร่วมกันคิดโครงการของแต่ละคู่ คู่ของใครก็คิดและร่างใว้ในกระดาษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)