การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

6 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบีวขาว

วันนี้ช่วยพี่สำนักงานจัดบอร์ดโครงการภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)