บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่33 วันที่6 กันยายน 2560

  วันนี้กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันคิดแผนโครงการเพื่อที่จะนำไปเขียนโครงการนำเสนออาจารย์ช่วยกันคิดให้ความร่วมมือกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)