การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน

วันที่1กันยายน

ช่วยพี่ที่สำนักงานกรอกข้อมูล ผู้พิการ ติดเตียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)