การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่25

วันที่ 5 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ดิฉันอยู่ทำงานพิมพ์เอกสารทั่วไปในสำนักงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)