ฝึกงานวันที่ 5 กันยายน 2560


ค้นหาเอกสารข้อมูลการเสียภาษีที่ดินบริเวณที่มีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทางด่วน


ค้นหารายชื่อชาวบ้านที่โดนเวณคืนที่ดินและยกเลิกภาษี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)