วันที่ 4 กันยายน

เช้าวันจันทร์ของการฝึกงานเดือนที่ 2 เช้าวันนี้งานที่ทำคือตัดเเต่งหน่อไม้ฝรั่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)