การแบ่งหน้าที่ในการทำประวัติชุมชน ปฏิทินฤดูกาล แผนที่รอบนอกและแผนที่รอบใน (5 กันยายน 2560)

              การแบ่งหน้าที่ในการทำประวัติชุมชน ปฏิทินฤดูกาล แผนที่รอบนอกและแผนที่รอบใน

              ในวันที่ 5 กันยายน 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้วางแผนแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน มีการทำประวัติชุมชน ปฏิิทินฤดูกาล แผนที่รอบนอกและแผนที่รอบใน ในการทำงานในครั้งนี้ได้ทำให้รู้ว่าเป็นการทำงานที่สามัคคีและมีการวางแผนงานที่เสร็จออกมาจะทำให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ภาพการทำงานในการทำประวัติชุมชนปฏิทินฤดูกาล แผนที่รอบนอกและแผนที่รอบใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)