การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(5ก.ย60)

วันนี้ได้ถากหญ้าและจัดพื้นที่ของที่เคยปลูกออก เพื่อเราเคลียที่เพื่อจะนำพืชสวนครัวลงในวันทัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)