อนุบาล4.jpg                         อนุบาล.jpg

อนุบาล2.jpg                        อนุบาล3.jpg

                เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างไร

         คำว่าเด็กปฐมวัย  เด็กก่อนวัยเรียน  เด็กอนุบาล ทั้งสามคำนี้มีความหมายเดียวกัน และจะมีอายุประมาณ 3-5 ปี หรือ 3-6 ปี วัยนี้เป็นช่วงวัยที่สำคัญมาก เป็นวัยของการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัว อยากเรียนรู้โดยการสัมผัสจับต้องด้วยตัวของเขาเอง   ต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิดอย่างมาก การเสริมแรงด้วยคำชมหรือการกอด สัมผัส จะสร้างความมั่นคงทางอารมณ์แก่เด็กอย่างมาก  เด็กเป็นผ้าขาวจริงๆ ผู้ใหญ่อย่าทำร้ายเด็ก  ทำลายโอกาสการเจริญเติบโตทางสมอง จินตนาการสร้างสรรค์  อารมณ์ จิตใจ  ความเชื่อมั่น และ การเรียนรู้ของเขาเลย  อย่าเอาความคิดของผู้ใหญ่ สร้างเขาให้เป็นตามความคิดของเรา    เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ย่อส่วน ’’  คอยเฝ้าดูเขาอย่างเข้าใจ ธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ  ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและอบอวลของความรักที่มีให้ เพียงเท่านี้ เขาก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ (ผู้เขียนเคยสอนเด็กอนุบาล ประมาณ 17 ปี)