การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 5 กันยายน 2560)

  เริ่มช่วงเช้านำอาหารไปเลี้ยงปลาดุกในกระชังและดูแลแปลงผักที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีต้นหน่อไม้ฝรั่งกับต้นโหระพา การดูแลก็คือการตัดแต่งต้นและถอนหญ้า 

 ส่วนช่วงบ่ายได้เข้าไปช่วยทางศูนย์ฯ ขนย้ายสิ่งของไปไว้ในห้องของหอพัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน



ความเห็น (0)