ฝึกงานวันจันทร์ที่4กันยายน2560

วันนี้ช่วงบ่าย ชาวบ้านได้แจ้งมาทางอบต.โพรงมะเดื่อ ให้เข้าไปฉีดยากันยุง ที่บ้านเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่หมู่2 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)