บันทึกประสบการณ์ฝึกงานครั้งที่ 25 วันที่ 31 สิงหาคม 2560

พวกเราคณะนักศึกษาฝึกงาน ได้นั่งพูดคุยเรื่องของโครงการที่จะทำ และได้เริ่มเขียนแบบคราวๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)