การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานที่ทางสาขาการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ในการทำแผนที่และเตรียมจัดทำโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)