การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(2ก.ย60)

วันนี้ได้มีกลุ่มมาดูงานและศึกษาแนวเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน เพื่อให้กลุ่มที่ดูงานได้รำไปต่อยอดเพิ่มอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)