การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานที่ทางสาขาการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ในการทำแผนที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)