ฝึกงานวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

                       วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 ช่วงเช้า ทำงานวาดแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก ไทม์ไลน์ บนตึกกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)